Aktivacija! 2018 Urnik Dogodka

Finger MagicAktivacija! In ostali Seminarji Osebnega Spoznavanja, katere vodi Rowland Barkley so zelo zahtevni in globoko transformacijski. Ali lahko prevzameš tveganje, ki je potrebno, zato da odpreš svoje zmožnosti in obogatiš svoje sanje?

Poglej urnik seminarja

Kazalo prispevkov

Arhetipsko Energijsko Zdravljenje - Struktura delavnic in časovni okvir

Karma SpiralCelotni trening do nivoja laičnega mojstra praktika se uči na treh nivojih preko šestnajstih intenzivnih izkustvenih dni. Ker so to globoke transformacijske izkušnje bo v mnogih primerih priporočeno, da se jih udeležite več kot enkrat, da zaključite svoj proces zdravljenja.

A) Tvoj Preboj! Dva dni
Ta vikend delavnica je priporočen predpogoj za vse delavnice Rowland-a Barkley-a
B) Praktik Arhetipskega Energijskega Zdravljenja (7 dni)
C) Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdravljenja (7 dni)

Pogoji za  pridobitev profesionalnega statusa:
Barkley-ev Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdravljenja, profesionalni

 1. Zaključena nivoja Arhetipskega Energijskega Zdravljenja Rowland-a Barkley-a praktik in mojster
 2. Poseben trening, ki ga lahko prejmete samo od naprednih asistentov v treningu
 3. Predložitev zapiskov najmanj 100 ur terapevtskega dela
 4. Pisni preiskus
 5. 3-dnevna strokovna predstavitev in zaključno usposabljanje
Profesionalni terapevti bodo imeli pravico:
 1. Tiskanja loga Trening Metode Arhetipskega Pogajanja na svoje promocijske letake in poslovne vizitke
 2. Predstavljati se javnosti kot profesionalno usposobljen Barkley-ev Arhetipski Energijski Zdravilec
 3. Postati član združenja Vodnikov Arhetipskega Pogajanja, ki bodo svoja dognanja in prakso objavljali na internetu

Prijaviti se na usposabljanje za učitelje, ki bodo lahko poučevali module 1-4

Zahteve za pridobitev profesionalnega statusa učitelja:
Učitelj Barkley Arhetipski Energijski Zdravilec

 1. Mojster praktik Barkley Arhetipski Energijski Zdravilec
 2. Zaključena serija “iniciacijskih terapij”  do modula 5 (vsak modul traja 1 teden)
 3. Zaključena aktivacije neurolingvistike z Rowland-om Barkley-em in asistiranje na 100ih Treningih Metode Arhetipskega Pogajanja
 4. Prejeta iniciacija na nivoju Trenerja Arhetipskega Pogajanja. Z iniciacijo pridobite sposobnosti prenašanja znanja na svoje učence ter zbujanja zdravilnih sposobnosti v njih preko širokožarčne telepatije